دسته: طرحهای و برنامه ها

0

مهارتهای زندگی؛ مشاوره و مددکاری گروهی

۱-آیا میدانید سو مصرف مواد و دارو در دانش آموزان با استرس ارتباط مستقیم دارد… ۲_آیا میدانید ویژگی خشم این است که در عین حال که جزیی از زندگی است میتواند ما را از...

Share
0

مددکاری اجتماعی چیست؟

مددکاری اجتماعی چیست؟ مددکاری اجتماعی بعنوان یک حرفه مرسوم و شناخته شده از حدود ۱۱۰ سال قبل در انگلستان و با اقدامات سازمان یافته گروهی از بانوان نیکوکار و خیرشکل گرفت. آین بانوان که...

Share