دسته: کلینیک نوید زندگی به روایت تصویر

0

تصاویر اولین مجمع هیأت مدیره سوم کانون مراکز مددکاری اجتماعی کشور

تصاویر فوق مربوط به اولین مجمع هیأت مدیره سوم کانون سراسری مراکز مددکاری اجتماعی کشور می باشد. قابل به ذکر است در همایش مذکور دو تن از نمایندگان کانون مراکز مددکاری اجتماعی استان خوزستان...

Share
0

کلینیک نوید زندگی به روایت تصویر

تصاویری از فضای فیزیکی کلینیک مددکاری اجتماعی نوید زندگی مدیریت کلینیک و نیروهای تخصصی مرکز این بخش به مرور بروزرسانی و تکمیل می گردد.

Share