به بهانه حادثه آتش سوزى و فرو ريختن ساختمان پلاسكو در تهران

پلاسکوحوادث ناشى از كار هم براى كارگران و هم براى كارفرمايان و هم بر جامعه عوارض زيانبارى دارد.
حوادث ناشى از كاربراى كارگران سبب درد و رنج و آسيب جسمى و احتمال معلوليت و عدم توانايى در انجام كارهاى سابق و هم چنين اثر روانى ناشى از محدوديت شغلى و كاهش حقوق كارگرى ميشود كه درصورت معلوليت و مرگ كارگر آثار ذكر شده شديدتر است.
همچنين برخى عوارض حوادث ناشى از كار براى كارفرمايان شامل: كاهش توليد، كاهش كيفى محصول در اثر بكارگيرى كارگر جديد بجاى كارگر حادثه ديده، افزايش هزينه اضافه كار براى جبران كاهش توليد، اتلاف وقت و هزينه حقوقى و هزينه ها و درمانى،…..
همچنين برخى عوارضی كه حوادث ناشى از كار براى جامعه دارند شامل:
كاهش درآمد خانواده به دليل خروج فرد از نيروى كار، تأثير بر سازمانهاى پرداخت كننده خسارت،..
و اما عوارض حوادث ناشى از كار براى خانواده فرد آسيب ديده اين است كه فرد آسيب ديده به دليل محدوديت جسمى و روانى دچار انزواى اجتماعى شده و در بسيارى از موارد به آسيبهاى اجتماعى نظير خشونت، اعتياد و خودكشی روى ميآورد و اين عامل تأثير مستقيم بر زندگى فردى و خانوادگى وى ميگذارد.
حوادث ناشى از كار براى فرد به ميزان تحصيلات، انگيزه، توانايي و مهارت بر وضعيت جسمى و روحى وى اثر ميگذارد و سبب اُفت تحصيلى فرزندان و چه بسا ترك تحصيل آنان جهت كسب درآمد است و موجب حركت فرزندان و مادر خانواده به سمت كار خارج از منزل و ايجاد معضلات اجتماعى و حركت بسوى شغلهاى كاذب و غير قانونى ميشود.
در حادثه قابل پيش بينى آتش سوزى و فروريزی ساختمان پلاسكو در تهران مثل هر حادثه قابل پيش بينى ديگر عوامل محيطى و رفتارى شامل تجهيزات ناقص، ضعف مديريت در ايحاد برنامه مناسب براى ايمنى، تهويه نامناسب، عدم استفاده و عدم توجه به علائم هشداردهنده و اضطرابهاى مختلف، ريسك كردن، استفاده نادرست از ابزار و تجهيزات، عجله، افسردگى، مشكلات مالى، نبودن مهارت يا آگاهى، نقص فيزيكى يا روانى، عدم تطابق دانش و توانايي هاى جسمى و روانى نقش داشته اند، جهت پيشگيرى از همچون حوادثى سازمانها و نهادهايى كه محطيهاى مختلف كارى به آنها مربوط ميشوند بايد با در نظر گرفتن عوامل و عوارض حوادث در محطيهاى كارى نهايت تلاش و دانش خود را به كار گرفته و از بروز چنين حوادث تأسف بارى پيشگيرى نمايند كه پيشگيرى به دلايل متعدد بهتر از درمان است. بنظر ميرسد نقش مددكاران اجتماعى چه قبل از بروز و چه بعد از بروز اين حوادث بسيار جدى و مهم است و آن تلاش از طريق هشدارهاى لازم جهت پيشگيرى از اين حوادث و آسيبهاى اجتماعى كه در پى دارند و همچنين نقش ياورانه و درمانگرانه آنان بهمراه روانشناسان بعد از بروز اين حوادث تلخ است چرا كه در حوادث ناشى از كار فرد آسيب ديده احساس محروميت كرده و اين احساس به احساس كم ارزشى يا بى ارزشى فردى مي انجامد و به دليل از دست دادن توانايي جسمى و شغل خود احساس تبعيض كرده و انگيزه واعتمادبنفس خودراازدست داده ودچارناامنى،پرخاشگرى،حالات نابهنجارروانى ودرنهايت جدايي وانزواى اجتماعى ميشودوبراى فرارازبيكارى وحفظ هويت خودبه مواردى نظيرخشونت خانوادگى،همسرآزارى،اعتيادودزدى روى مى آورد. موارد ذكرشده علاوه بر آسيب به فرد برخانواده او نيز اثر ميگذارد و در اثر كاهش درآمد باعث روى آوردن به مشاغل كاذب وترك تحصيل فرزندان و آزار در خانواده ميشود و در مواردى هم ديده شده به دليل فشارهاى روانى فرد دست به خودكشى هم ميزند.
گرچه حضور مددكاران اجتماعى و روانشناسان در شرايط پس از وقوع حادثه ضرورى و مهم است اما با نگاهى كمى عميق تر هم به شغل مددكارى و هم به چنين حوادثى ميتوان نقش مددكاران اجتماعى را در هشدارهاى لازم جهت بررسی شرايط موجود محطيهاى نامناسب كارى و عوارض و عواقب ناشی از حوادث احتمالى و قابل پيش بينى بوضوح مشاهده كرد…
حوادثى كه بلاى طبيعى نبوده و قابل پيش بينى ميباشند و بشر در بروز و ظهور آنها دخالت داشته و عمدتاً نيروهاى جوان و فعال زير چهل سال قربانى اينگونه حوادثند.
اميدكه مسئولين با خردورزى و بكارگيرى دانش و انديشه شرايطى فراهم كنند كه در بلاياى طبيعى هم كمترين آسيب را داشته باشيم، چه رسد به حوادث قابل پيش بينى نظيراتش سوزى و فروريختن ساختمان پلاسكوى تهران…..

فرح اشرف پور | كارشناس ارشد روانشناسى؛ كلينيك نويد زندگى

Share

مدیریت داخلی وبسایت

اینجانب جواد طلسچی یکتا، مددکار اجتماعی و بنیانگذار وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان- مدیریت داخلی و فنی وبسایت کلینیک مددکاری اجتماعی نوید زندگی افتخاری است برای بنده و امیدوارم بتوانم اقدمات مثبت و تأثیرگذاری در جهت ارتقاء کمی و کیفی این سایت به انجام برسانم. سوابق کاری: طراحی، راه اندازی و مدیریت فنی ده ها پایگاه مجازی در حوزه مددکاری اجتماعی ایران. تخصص ها : مسلط به وردپرس ، برنامه نویسی سمت کلاینت با HTML5 , Css3 , Jquery , Ajax و برنامه نویسی سمت سرور با PHP MVC

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *