کلینیک مددکاری اجتماعی نوید زندگی بلاگ

0

احترام به عقاید و ارزشمند شمردن تفاوتها

دنیای امروز، عصر تقارب تفاوتهاست. عواملی مانند فراگیرشدن رسانه ها، رشد سریع ارتباطات و مهاجرت باعث شده اند انسان هایی با پس زمینه های فرهنگی، نژادی، مذهبی و اعتقادی گوناگون در کنار یکدیگر قرار...

Share
0

مسئولیت اجتماعی و نظارت اجتماعی در حوزه اجتماعی

سالهاست که وقتی به مفاهیمی چون مسئولیت اجتماعی ونظارت اجتماعی  بویژه در حیطه عملکردی مسئولان ومتولیان حوزه اجتماعی کشور می اندیشم با مفهومی تلخ و سیاه روبرو می شوم ، نه چیز دیگر:  غفلت...

Share
0

آسیب اجتماعی مقدم بر مسأله اجتماعی

آسیب اجتماعی به طرق مختلف تعریف میشود و گاهی آن را با رفتار خلاف قانون، اخلاق یا رفتاری که به زیان جامعه تمام میشود برابر دانسته اند، نوعی انحراف. تعریف ساده آسیب همانی است...

Share
0

بررسی عوامل اجتماعی و روانی احساس امنیت زنان در شرق تهران

چکیده: زمینه و هدف: احساس امنیت از جمله اساسی ترین نیازهای بشری است و تامین آن نخستین ودر عین حال عمده ترین وظیفه دولت هاست. احساس امنیت را می توان یکی از پدیده های...

Share
0

جایگاه مددکاران اجتماعی در افزایش سرمایه اجتماعی

فعالیتهای مددکاران اجتماعی موجب ارتقاء امنیت اجتماعی در جامعه می شود. بحث سرمایه اجتماعی برای اولین مرتبه در سال ۱۹۱۹ در مقاله‌ای توسط هنیفن از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. سرمایهء اجتماعی مجموعه معینی...

Share
0

بررسی عوامل مداخله کننده در فرسودگی شغلی مددکاران شاغل در بخش های بیماران سرطانی

چکیده : زمینه و هدف : سلامت از نیازهای اساسی انسان است که در توسعه پایدار نقش حیاتی دارد . میزان مشکلات سلامتی روان نظیر افسردگی و فرسودگی در حرفه های گوناگون را می...

Share