کلینیک مددکاری اجتماعی نوید زندگی بلاگ

0

ارزیابی حمایت اجتماعی در بهبودیافتگان از اعتیاد

انسان موجودی اجتماعی است. اگرچه ممکن است که همیشه این گزاره را دوست نداشته باشیم با این حال همه انسان ها به یکدیگر نیاز دارند. معتادان به موادمخدری که به روند بهبودیافتگی وارد می...

Share
1

مدیریت مورد (Case Management)

تحقیقات نشان داده است بسیاری از افرادی که وارد برنامه های درمانی اعتیاد می شوند، مشکلاتشان منحصر به اعتیاد نمی شود. افراد درگیر سوء مصرف مواد و الکل با مشکلات سلامت و بهداشت روانی...

Share
0

ضرورت حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته؛ پیگیریِ پس از ترخیص

شاید یک سوال ذهن همه افراد مرتبط با بیماری اعتیاد اعم از فرد مصرف کننده، خانواده و کلیه متخصصین حوزه درمان را به خود مشغول کرده باشد. اولین سوالی که پس از پذیرش بیمار...

Share
0

حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته

در اهمیت این مسئله که معتادان پس از ترک نیاز به حمایت خانواده و اجتماع دارند شکی وجود ندارد. اغلب معتادان پس از ترک بخاطر رفتارهای گذشته دوران اعتیاد که نشأت گرفته از بیماری...

Share
0

مداخلات راغب سازی با رویکرد مددکاری اجتماعی

در مورد تعداد معتادان در ایران آمار دقیقی در دست نیست. حدود چند دهه است که صاحب نظران و مسئولان مبارزه با مواد مخدر، شمار معتادان را حدود دو میلیون نفر و گاه بیشتر...

Share
0

مددکاران اجتماعی و حمایت اجتماعی از معتادان بهبود یافته

مددکاران اجتماعی، همان هایی که بی دریغ و هیچ چشم داشتی، دغدغه شان کمک رسانی و مددجویی کردن از قشر آسیب دیده جامعه و پر تلاطم امروزیست، این بار حامیان افرادى خواهند بود که...

Share