برچسب: آسیب های اجتماعی

1

من مددکار اجتماعی کجای زندگی خانواده ی ایرانیم؟؟؟

بنام نامی دوست… امروز اولین دلنوشته ی مددکاری را در سایت رسمی کلینیکم می گذارم…بنابراین از همه ی اساتیدم میخواهم جسارت بنده را ببخشند…. واقعیت امر اینست که وضعیت آسیبهای اجتماعی به قول استاد...

Share