برچسب: احمدعلی جبارزاده

0

تأثیر اَنگ اجتماعی بر معتادین بهبود یافته

تأثیر انگ اجتماعی بر معتادین بهبود یافته The effect of social stigma on addicts improved آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد از واقعیتهای ملموس و غیر قابل انکار جامعه است. همچنانکه ویروس و میکروب...

Share
0

حمایت اجتماعی از بهبودیافتگان اعتیاد بعنوان یک مسئولیت اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی کشور، نخستین قدم از قدمهای متعددی است که مددکاران اجتماعی برای رویارویی با آسیبها، کنترل و پیشگیری و درمان انجام می دهند تا با اتخاذ یک برنامه پیشنهادی جامع علمی نگر...

Share
0

روز جهانی مددکاری اجتماعی ؛ جوامع با حرمت ، آینده پایدار

زندگی مشروط است!  قانون فیزیک در روابط اجتماعی هم حاکم می باشد : عمل و عکس العمل. همانی که آنرا در قالب نظریه اثر پروانه ای آورده اند. اثر بال پروانه ای در تگزاس...

Share
0

روز جهانی مددکاری اجتماعی و ارزشمند شمردن تفاوتها و احترام به عقاید

در برهه ای از زمان زندگی می کنیم که علیرغم تفاوتهای نژادی ، فرهنگی ، دینی ، زبانی و جنسیتی انسانها در حال جمع شدن پیرامون ارزشهای یکسان می باشند . ارزشهایی که مرز...

Share
0

نامه سرگشاده یک مددکار اجتماعی به وزیر علوم

بنام خدا جناب آقای دکتر فرهادی ،  وزیر محترم علوم ، تحقیقات وفناوری سلام علیکم نیم قرن پیش ، حرفه مددکاری اجتماعی در این دیار متولد شد. در این سالها این علم و حرفه...

Share
0

درد و دلی با دو شهید مددکار اجتماعی عباس ورامینی ، خسرو نظریانی

بنام خدا درد و دلی با دو شهید مددکار اجتماعی عباس ورامینی ، خسرو نظریانی دوستان مددکار اجتماعی عباس و خسرو جان! گاه مخاطب قرار دادن یک انسان، خود مساله ای می گردد! خواستم...

Share