برچسب: امین موحدی

0

توجه به محیط زندگی شاد، حلقه مفقوده در حمایت از معتادان بهبود یافته

یکی از آسیبهای اجتماعی که دامنگیر قشر قابل توجهی از جوانان و خانواده های ما بوده است، اعتیاد به مواد مخدر است. به طوریکه حتی بنا به گواهی مسئولین، بیش از هفتاد درصد زندانیان...

Share
0

رشته مددکاری اجتماعی در دانشگاه های علمی کاربردی اردبیل توجیه علمی ندارد

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه استان اردبیل گفت: ایجاد رشته مددکاری اجتماعی در دانشگاه های علمی کاربردی اردبیل توجیه علمی ندارد. امین موحدی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بر...

Share
0

رعایت شأن و مقام مددجویان در گرو احترام به شأن و منزلت مددکاران اجتماعی

یکی از شعارهای اصلی روز جهانی مددکاری اجتماعی امسال رعایت شأن و منزلت انسانها می باشد که از اصول اولیه مددکاری اجتماعی نیز می باشد. اینکه رعایت شأن و مقام انسانها به دلیل صرفا...

Share