برچسب: حادثه پلاسکو

0

بررسی نقش معنویت در از خودگذشتگی آتش نشانان در حادثه پلاسکو

بعد از بروز حوادثی این چنین ممکن است این سوال به ذهن برسد که چه چیزی باعث این حجم از مسئولیت پذیری شغلی و سازمانی و از خود گذشتگی در امداد رسانان و آتش...

Share
0

به بهانه حادثه آتش سوزى و فرو ريختن ساختمان پلاسكو در تهران

حوادث ناشى از كار هم براى كارگران و هم براى كارفرمايان و هم بر جامعه عوارض زيانبارى دارد. حوادث ناشى از كاربراى كارگران سبب درد و رنج و آسيب جسمى و احتمال معلوليت و...

Share