برچسب: حمایت

1

نقش مددکاران اجتماعی در حمایت معتادان بهبود یافته

«نقش مددکاران در حمایت معتادان بهبود یافته» «اعتیاد ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ» امروزه انسان بیش از انکه نیازمند رفع نیاز هایش باشدنیازمند حمایت حامیانی چون مددکاران اجتماعی ست . اگرچه اعتیاد...

Share
0

رهایی از اعتیاد؛ معتادان بهبودیافته

معتادان معنی و مفهوم بهبودی و رهایی از بیماری اعتیاد را نمی دانند و به اشتباه تصور می کنند که واژه هایی نظیر ترک اعتیاد و بهبودی از اعتیاد تنها به معنای قطع مصرف...

Share