برچسب: حمایت اجتماعی

0

ارزیابی حمایت اجتماعی در بهبودیافتگان از اعتیاد

انسان موجودی اجتماعی است. اگرچه ممکن است که همیشه این گزاره را دوست نداشته باشیم با این حال همه انسان ها به یکدیگر نیاز دارند. معتادان به موادمخدری که به روند بهبودیافتگی وارد می...

Share
0

حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته

در اهمیت این مسئله که معتادان پس از ترک نیاز به حمایت خانواده و اجتماع دارند شکی وجود ندارد. اغلب معتادان پس از ترک بخاطر رفتارهای گذشته دوران اعتیاد که نشأت گرفته از بیماری...

Share
0

مددکاران اجتماعی و حمایت اجتماعی از معتادان بهبود یافته

مددکاران اجتماعی، همان هایی که بی دریغ و هیچ چشم داشتی، دغدغه شان کمک رسانی و مددجویی کردن از قشر آسیب دیده جامعه و پر تلاطم امروزیست، این بار حامیان افرادى خواهند بود که...

Share
0

ضرورت حمایت اجتماعی از معتادین بهبودیافته

مقدمه حمایت اجتماعی و جامعه پذیری مجدد از افراد بهبود یافته سوء مصرف مواد از حوزه های عمل مددکاران اجتماعی اعتیاد می باشد. مددکاران اجتماعی اعتیاد تلاش می نمایند جهت توانمند سازی فرد بهبود...

Share
0

حمایت اجتماعی از بهبودیافتگان اعتیاد بعنوان یک مسئولیت اجتماعی

آسیب شناسی اجتماعی کشور، نخستین قدم از قدمهای متعددی است که مددکاران اجتماعی برای رویارویی با آسیبها، کنترل و پیشگیری و درمان انجام می دهند تا با اتخاذ یک برنامه پیشنهادی جامع علمی نگر...

Share
0

تا بحال به دوره نقاهت یک معتاد در حال بهبودی اندیشیده اید؟

سالهاست که شعار اجتماعی “معتاد مجرم نیست و یک بیمار است” را با خود زمزمه میکنیم و برای تغییر نگرش جامعه در خصوص این قشر از اجتماع بدنبال فرهنگ سازی مثبت هستیم. خوشبختانه تاکنون...

Share