برچسب: درمان اعتیاد

0

بازار اعتیاد، آشفتگی در درمان اعتیاد

درجهان امروز صنعت اعتیاد در کنار صنایع پر درآمد دیگر همچون اسلحه سازی و نفت قرار گرفته است. درمان ها با توجه سیر تاریخی آن : به دلیل خلأهای زیاد در درمان اعتیاد، رویکرد...

Share
0

مددکار اجتماعی، پایدار کننده تیم درمان اعتیاد

در درمان بیماری اعتیاد، مددکار اجتماعی به عنوان میانجی و در نتیجه پایدار کننده ی تیم درمان می تواند ایفای نقش کند. برخوردها، رویکردها و تفهیم و تفاهم متقابل اعضای تیم درمان اعتیاد از...

Share
0

قطع مصرف، نقطه شروع درمان موثر اعتیاد

امروزه اعتیاد محدود به هیچ قشر یا گروه خاصی نیست. تمامی اقشار از زن و مرد، پیر و جوان و حتی کودک در معرض ابتلا به آن هستند زیرا اکنون برای همه انسانها، انواع...

Share