برچسب: روز جهانی

0

روز جهانی مددکاری اجتماعی و حقوق بشر برای همگان

انسان از زمانى که خود را شناخته دارای حقوقى بوده که در ابتدا صرفاً رفع نیازهاى اولیه یعنى تأمین آب و غذا و پوشاک بوده اما رفته رفته با تکامل بشر این حقوق نیز...

Share
0

سهم ایران در تولید دانش مددکاری اجتماعی در جهان چقدر است؟

مناسبت های مختلف می توانند فرصتی باشند تا افراد، دستگاه ها و … مرتبط ضمن بیان اقدامات خود در حوزه های مختلف، ارزیابی از جایگاه و سهم خود نیز داشته باشند. یکی از این...

Share
0

باز نشر مقاله روز جهانی مددکاری اجتماعی سال گذشته

این روزها به یک مناسبت مهم جهانی برای مددکاران اجتماعی نزدیک می شویم. ۲۷ اسفند امسال مصادف خواهد بود با ۱۸ مارس ۲۰۱۴، روز جهانی مددکاری اجتماعی که به رسم هر سال، در سومین...

Share
0

در جستجوی حقوق انسانی؛ از مادرترزا تا مادر مددکاری اجتماعی ایران

چه بخواهیم و چه نخواهیم حرفه مددکاری اجتماعی پیوند عمیق و غیرقابل گسستنی با امور خیریه دارد و شاید همین مسأله باعث شده است که در جامعه ما مردم به محض اینکه واژه «مددکاری»...

Share