برچسب: سرمایه اجتماعی

0

روز جهانی مددکاری اجتماعی و آزاد سازی صداهای سرکوب شده

یکی از عوامل مؤثر بر فرایند توسعه و رفاه جامعه میتواند تنوع و تعداد سیستم های ارایه دهنده خدمات اجتماعی و نرخ بهره مندی مردم و شهروندان از سرویس های ویژه اجتماعی با نام...

Share
0

جایگاه مددکاران اجتماعی در افزایش سرمایه اجتماعی

فعالیتهای مددکاران اجتماعی موجب ارتقاء امنیت اجتماعی در جامعه می شود. بحث سرمایه اجتماعی برای اولین مرتبه در سال ۱۹۱۹ در مقاله‌ای توسط هنیفن از دانشگاه ویرجینیای غربی مطرح شد. سرمایهء اجتماعی مجموعه معینی...

Share