برچسب: سید احمد رحیمی

1

پیشگیری از پدیده شوم؛ روش دارد

سالها پیش در ناحیه چهار منطقه ۱۲ شهرداری تهران که به محدوده هرندی (دروازه غار) معروف است روزها و شبهای زیادی را گذراندم. در سالهای ۸۰ و ۸۱ بعضی از مسولان و مدیران ارشد...

Share
0

رویکرد انسجام نظری _ عملی افسوس واسطه زدگی پدیده ها ، غفلت از پیشگیری

معمولا در مقایسه رویکردهای نظری در علوم اجتماعی شاهد جدایی بینش تا عمل هستیم و این عدم فهم دقیق بین دو طیف نظریه پرداز با مجریان همیشه وجود داشته است و البته در کشورهای...

Share