برچسب: عصای سفید

0

عصای سفید، پرچم استقلال نابینایان

برخی از مردم در مواجهه با معلولان و در مورد خاص این گفتار، نابینایان در پی ریشه یابی خطا یا گناهی هستند که به معلولیت یا نابینایی انجامیده است. یادمان باشد هر یک از...

Share