برچسب: مشاوران

0

مددکاری اجتماعی در پی شأن و مقام انسانها

مددکاری اجتماعی رشته ای بسیار وسیع و گسترده می باشد، که با طیف وسیعی از مسایل گوناگون بشری در ارتباط می باشد، مسایلی همچون ارتقای کیفیت زندگی انسانها، آموزش و توانمندی سازی افراد و…،...

Share
0

جایگاه مددکاری اجتماعی در مدارس

با توجه به اینکه دانش آموزان آینده سازان جامعه می باشند ، رشد و تعالی آنها در گرو تربیت درست در نهاد خانواده و جامعه پذیری به موقع و داشتن روابط انسانی در خانواده...

Share