برچسب: معتادان بهبودیافته

0

توجه به محیط زندگی شاد، حلقه مفقوده در حمایت از معتادان بهبود یافته

یکی از آسیبهای اجتماعی که دامنگیر قشر قابل توجهی از جوانان و خانواده های ما بوده است، اعتیاد به مواد مخدر است. به طوریکه حتی بنا به گواهی مسئولین، بیش از هفتاد درصد زندانیان...

Share
1

نقش مددکاران اجتماعی در حمایت معتادان بهبود یافته

«نقش مددکاران در حمایت معتادان بهبود یافته» «اعتیاد ﯾﮏ ﻣﻌﻀﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮﺩﮔﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﺳﺖ» امروزه انسان بیش از انکه نیازمند رفع نیاز هایش باشدنیازمند حمایت حامیانی چون مددکاران اجتماعی ست . اگرچه اعتیاد...

Share
0

ارزیابی حمایت اجتماعی در بهبودیافتگان از اعتیاد

انسان موجودی اجتماعی است. اگرچه ممکن است که همیشه این گزاره را دوست نداشته باشیم با این حال همه انسان ها به یکدیگر نیاز دارند. معتادان به موادمخدری که به روند بهبودیافتگی وارد می...

Share
0

حمایت اجتماعی از معتادان بهبودیافته

در اهمیت این مسئله که معتادان پس از ترک نیاز به حمایت خانواده و اجتماع دارند شکی وجود ندارد. اغلب معتادان پس از ترک بخاطر رفتارهای گذشته دوران اعتیاد که نشأت گرفته از بیماری...

Share
0

مددکاران اجتماعی و حمایت اجتماعی از معتادان بهبود یافته

مددکاران اجتماعی، همان هایی که بی دریغ و هیچ چشم داشتی، دغدغه شان کمک رسانی و مددجویی کردن از قشر آسیب دیده جامعه و پر تلاطم امروزیست، این بار حامیان افرادى خواهند بود که...

Share
0

پایداری معتادان بهبودیافته منوط به حمایت اجتماعی است

پایداری معتادان بهبودیافته منوط به حمایت اجتماعی است . اثر بخش ترین حمایت آموزش است اغلب بیماریها و اختلالات نتیجه فقدان آموزشهای اثر بخش است. حمایت های درمانی ، روانشناختی و مالی از ضروریات...

Share