برچسب: معتادین بهبودیافته

0

تأثیر اَنگ اجتماعی بر معتادین بهبود یافته

تأثیر انگ اجتماعی بر معتادین بهبود یافته The effect of social stigma on addicts improved آسیب های اجتماعی از جمله اعتیاد از واقعیتهای ملموس و غیر قابل انکار جامعه است. همچنانکه ویروس و میکروب...

Share
0

شبکه های حمایتی؛ چتری برای معتادین بهبود یافته

آسیب های اجتماعی همچون اعتیاد آثار بسیار مخربی بر فرد، خانواده و دیگر افراد مرتبط با وی دارد. اعتیاد موجب عدم تعادل عمده در فرد معتاد و خانواده اش می شود و مجموعه ای...

Share
0

ضرورت حمایت اجتماعی از معتادین بهبودیافته

مقدمه حمایت اجتماعی و جامعه پذیری مجدد از افراد بهبود یافته سوء مصرف مواد از حوزه های عمل مددکاران اجتماعی اعتیاد می باشد. مددکاران اجتماعی اعتیاد تلاش می نمایند جهت توانمند سازی فرد بهبود...

Share
0

پیگیری پس از ترخیص معتادین بهبودیافته (پیگیری اقتصادی و اشتغال)

واژه سلامتی در دنیای مدرن توضیحی گسترده تر پیدا کرده است. سلامتی فرد در مجموع، ترکیبی از سلامتی جسمانی، روانی، اقتصادی و اجتماعی وی می باشد. متأسفانه در پاره ای از مواقع مشاهده شده...

Share
0

تا بحال به دوره نقاهت یک معتاد در حال بهبودی اندیشیده اید؟

سالهاست که شعار اجتماعی “معتاد مجرم نیست و یک بیمار است” را با خود زمزمه میکنیم و برای تغییر نگرش جامعه در خصوص این قشر از اجتماع بدنبال فرهنگ سازی مثبت هستیم. خوشبختانه تاکنون...

Share